Dag van de KMO-portefeuille

Foto dag van de KMO-portefeuille

Dag van de KMO-portefeuille

EntityOne onderneemt stappen om dienstverlener te worden in het systeem van de  KMO-portefeuille. Daarvoor moeten we voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Dus zonden we onze stagiair Maxim op 22 maart naar Technopolis in Mechelen, naar de ‘dag van de KMO-portefeuille’, zodat hij alles kon leren wat hij er nog niet over wist.

Plenaire sessie

Het evenement bestond uit verschillende sessies, de plenaire was één van de lezingen die onze stagiair volgde. In deze infosessie werd kort uitgelegd wat de KMO-portefeuille is en aan welke elementen er aandacht wordt geschonken om die te verkrijgen. Daarnaast werden ook grondig de aanpassingen tegenover de vorige regelgeving doorgenomen.
 
De KMO-portefeuille is bedoeld voor KMO’s die opleidingen en/of advies aankopen. Onder een KMO verstaan we een onderneming die:

 • maximaal 250 werknemers en 
 • een omzet van maximum 50 miljoen euro óf
 • een balanstotaal van maximum 43 miljoen euro heeft

De KMO-groeisubsidie voor gevorderden

Deze lezing bestond uit twee grote delen.

Enerzijds werden de verschillende stappen uitgelegd voor de registratie om toegang te krijgen tot de KMO-Portefeuille voor Ondernemingen. Anderzijds werden de beoordelingscriteria besproken.


Eerst de registratie. Er zijn twee grote stappen voor het verkrijgen van de KMO-portefeuille. Het begint natuurlijk met het indienen van het dossier: de registratie bij de organisatie, de beschrijving van het project, de overeenkomst en een organogram van het bedrijf. Daarna werd de dossierbehandeling besproken. Deze bestaat uit drie grote stappen. Eerst wordt het dossier toegewezen aan een dossierbehandelaar. Daarna zal de onderneming een mondelinge toelichting moeten geven. Als laatste is er een intern afstemmingsmoment.
 
Dan het tweede deel: de beoordelingscriteria die het Agentschap Innoveren en Ondernemen - de beheerder van de KMO-Portefeuille - hanteert. Bij deze criteria wordt er gekeken naar 4 grote domeinen:

 • Visie op de economische groei

Hierbij bekijkt men vooral de intentie om op zoek te gaan naar een nieuw product of een nieuwe markt. Daarnaast houdt men rekening met de huidige omzet en de investeringen in de bedoelde innovatie, en met de tewerkstelling. Het Agentschap benadrukt dat het bijbenen van de concurrentie niet behoort tot economische groei.

 • Kantelmoment

Er moet een kantelmoment aanwezig zijn. Met een kantelmoment bedoelt het Agentschap  dat de nieuwe groeitrajecten waarvoor de subsidie wordt gebruikt een nieuwe wending moeten geven aan het bedrijf.

 • Onderbouwde aanpak

Met de vraag naar een onderbouwde aanpak wil het Agentschap dat de ondernemingen duidelijk maken dat ze voor de lange termijn gaan. Natuurlijk moeten de dienstverleners er rekening mee houden dat alle juridische aspecten in orde zijn. Ook de nieuwe potentiële markten en financiële draagkracht moeten vermeld staan in het document.

 • Strategische kennis

Een onderneming moet aantonen dat ze beschikt over genoeg kennis over het domein waarvoor opleiding en/of advies wordt gevraagd. Indien dit niet het geval is, moet ze iemand aanwerven die wel de nodig kennis heeft. Is dat bij jou zo, dan moet je bij een beschrijving geven van het profiel waar je naar op zoek bent.


Als laatste moet er ook altijd een schriftelijk eindverslag worden ingediend. Hierin worden de volgende drie vragen beantwoord:

 • Welke stappen zijn er ondernomen?
 • Welke inzichten zijn er bekomen?
 • Welke stappen moeten nog ondernomen worden?
   

Registratieregeling dienstverleners/audit

Vooraleer je in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille voor Dienstverleners , moet je aan vijf voorwaarden voldoen:

 • Activiteit

Past de activiteit binnen het kader van de KMO-portefeuille? Hoe loopt de communicatie tussen dienstverlener en klant? Beschikt de dienstverlener over de juiste middelen?

 • Ervaring

Ook ervaring is een belangrijke factor bij de KMO-portefeuille. Voor beginnende bedrijven is dit niet evident, zij kunnen een registratie krijgen met minder strenge criteria die 2 jaar geldt - voor andere bedrijven is de registratie 5 jaar geldig. 

 • Integriteit

Zijn alle regels in orde, worden de wetgevingen gevolgd?

 • Klantvriendelijkheid

Hier wordt gekeken naar de klantentevredenheid mbt de geleverde diensten.

 • Kennis van de KMO-portefeuille

Als dienstverlener moet je op de hoogte zijn van wat het Agentschap van je verwacht. Daarnaast zijn er ook vrijstellingen mogelijk. Als onderneming moet je je goed informeren over mogelijke vrijstellingen.
 

Definitieve beslissing

De definitieve beslissing om de KMO-Portefeuille voor Dienstverleners toe te kennen wordt genomen door de minister van economie en door de commissie. Er zijn drie mogelijke beslissingen:

 • Geslaagd

Je bent geregistreerd voor een periode van 5 jaar. Denk eraan dat je tussentijdse controles kan krijgen.

 • Voorwaardelijk geslaagd

Je bent geregistreerd voor een voorwaardelijke periode. 1 jaar na de eerste goedkeuring is er een nieuwe audit om de zwakkere punten te bespreken.

 • Niet geslaagd

Je onderneming is niet geregistreerd. Je kan in de toekomst wel een nieuwe audit laten doen.

Foto lezing

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief